Χάρτες

 

Καλώς ήρθατε στο Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Καλλιθέας.

Μέσα από το GIS του Δήμου ο επισκέπτης μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες με γεωγραφική αναφορά. Δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης με οδό και αριθμό, παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος, πληροφοριών για την καθαριότητα, το οδικό δίκτυο, πολεοδομικές πληροφορίες, στάσεις λεωφορείων, δρομολόγια κ.α. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να υποβάλει ηλεκτρονικά αιτήματα προς το Δήμο με γεωγραφική αναφορά.

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χαρτογραφικό Portal Δήμου Καλλιθέας

Όροι Δόμησης Δήμου Καλλιθέας

Τρισδιάστατος χάρτης Δήμου Καλλιθέας