Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/01/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 1-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 2-1η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 3-Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφ. Αττικής και του Δ.Κ.-ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4-Επιλογή τρόπου κατασκευής έργων 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 5-1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 6-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ […]

Οι αποφάσεις της 25ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29/12/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 640-Ανατροπή δεσμευμένων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ 641-Παρατάσεις υπαρχουσών μισθώσεων ακινήτων, για το έτος 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 642-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων. ΑΠΟΦΑΣΗ 643-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργ. υπηρ. Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου ΑΠΟΦΑΣΗ 644-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρ. Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου. ΑΠΟΦΑΣΗ 645-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργ. υπηρ. Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου. ΑΠΟΦΑΣΗ […]

Οι αποφάσεις της 24ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 605-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 606-Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων για φιλοξενούμενα πρόσωπα στην πόλη. ΑΠΟΦΑΣΗ 607-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επ. Παρ. Εργ. για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων. ΑΠΟΦΑΣΗ 608-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επ. Παρ. Εργ. για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών. ΑΠΟΦΑΣΗ […]

Οι αποφάσεις της 23ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 04/12/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 550-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 551-Ρύθμιση κυκλοφορίας στην περιοχή πέριξ του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ 552-Διαγραφή προστίμων λόγω εξόφλησης της κύριας οφειλής. ΑΠΟΦΑΣΗ 553-Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών υπηρεσιών Δ.Σ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 554-Έγκριση της με αρ. 123-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Γιάννης Γάλλος. ΑΠΟΦΑΣΗ 555-Έγκριση της με […]

Οι αποφάσεις της 22ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 548-Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 549-Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018.

Οι αποφάσεις της 21ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15/11/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 488-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 489-Έγκριση της σύστασης, στελέχωσης του Μηχανισμού Πιστοποίησης της Πράξης Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας. ΑΠΟΦΑΣΗ 490-Γνωμοδότηση επί των προτάσεων μεταβολών σχ. μονάδων Πρ.θμιας & Δευτ.θμιας Εκπ.σης για το σχολικό έτος 2018-2019. ΑΠΟΦΑΣΗ 491-Περί τροποποίησης της 457-2017 απόφασης του Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ 492-Τροποποίηση της με αριθ. 427-2017 προηγούμενης […]

Η απόφαση της 20ης έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 06/11/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 487-Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ενός (1) επιπλέον ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Οι αποφάσεις της 19ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 456-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 457-Yποβολή πρότασης χρηματοδότησης-Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης. ΑΠΟΦΑΣΗ 458-Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 459-Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 460-Έγκριση της με αρ. 120-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Γιάννης Γάλλος-Κανονισμός λειτουργίας της Ναυτ. Μαρίνας. ΑΠΟΦΑΣΗ […]

Οι αποφάσεις της 17ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 417-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 418-Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση δίκης (KAΛΗ ΤΕΧΝΗ). ΑΠΟΦΑΣΗ 419-Ορισμός αιρετών εκπροσώπων του Δήμου στο Ετήσιο Συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα. ΑΠΟΦΑΣΗ 420-Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού για το έτος 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 421-Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) για το έτος 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 422-Έγκριση χορήγησης αδείας […]

Οι αποφάσεις της 16ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/09/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 371-8η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 372-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για Κέντρα Κοινότητας. ΑΠΟΦΑΣΗ 373-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Σ.Μ.Ε. για Κέντρα Κοινότητας. ΑΠΟΦΑΣΗ 374-Ορθή επανάληψη της με αρ. 352-2017 (ΑΔΑ 63Ξ0ΩΕΚ-ΗΙΠ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 375-Έγκριση της με αρ. 100-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Γιάννης Γάλλος. […]