Οι αποφάσεις της 16ης (συνεχιζόμενης) τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 02/11/2021

  16η Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (συνεχιζόμενη) 2-11-2021 απ. 159-160

Οι αποφάσεις της 16ης (διακοπείσας) τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 01/11/2021

  16η Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (διακοπείσα) 1-11-2021 απ. 151-158 & 161-164