Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15/03/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 086-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 087-3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 088-Σύσταση Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (ΣυΔΝΑ). ΑΠΟΦΑΣΗ 089-Προγραμματισμός για τη σύναψη ΣΜΕ για το έτος 2017 από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους. ΑΠΟΦΑΣΗ 090-Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 091-Κανονισμός Λειτουργίας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης […]

Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 33-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 34-2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 35-Ορισμός εκπροσώπου του Δ.K. στο Α.θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 36-Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Κ. στο Β.θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 37-Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου. ΑΠΟΦΑΣΗ 38-Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας τμήματος […]

Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/01/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 1-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 2-Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση Αποκριάτικων εκδηλώσεων στην Πλ. Κύπρου, Πλ. Δαβάκη και στο Δημ. θέατρο. ΑΠΟΦΑΣΗ 3-Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2017». ΑΠΟΦΑΣΗ 4-Παρατάσεις υπαρχουσών μισθώσεων ακινήτων. ΑΠΟΦΑΣΗ 5-Έγκριση αιτήματος για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ποσού 500 ευρώ.(χωρίς […]