Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 23/03/2017

ΑΠΟΦ.-17-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦ. 88.2011 & 8.2016 ΑΠΟΦ.-18-ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΣΛ.ΙΔΟΧ 2017 ΑΠΟΦ.-19-ΈΓΚΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ- ΔΙΕΝ.ΔΙΑΓΩΝ.ΠΡΟΜΗΘ. ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣdoc ΑΠΟΦ.-20-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦ.-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΦ.-21-ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΓΧΡ.ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΦ.-22-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΕΣΜΕΥΜ. ΠΙΣΤΩΣΗΣ οικον. έτους 2017 ΑΠΟΦ.-23-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 400ΕΥΡΩ ΑΠΟΦ.-24-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 630 ΕΥΡΩ ΑΠΟΦ.-25-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤ.ΚΑΤΑΒΛΗΘ.ΑΠΟΔΟΧΩΝ 400ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛΗΛ. ΑΠΟΦ.-26-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ ΓΙΑ ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛ.ΑΠΟΔ.700ΕΥΡΩ ΑΤΟΜ ΣΥΜΒ ΑΠΟΦ.-27α-ΑΠΟΔ.ΠΑΓΟ-ΠΡΟΣΛ.ΠΦΑ- […]

Οι αποφάσεις της 3ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 03/03/2017

ΑΠΟΦ.Δ.Σ. -13-ΔΙΑΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔ.ΣΧΕΤ. Χ.Ε. ΑΠΟΦ.Δ.Σ.-14 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΠΟΦ.Δ.Σ.-15-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ.ΕΡΓΑΖ ΑΠΟΦ.Δ.Σ-.16. -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 5.17

Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 13/02/2017

ΑΠΟΦ. Δ.Σ.-8-1η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦ. Δ.Σ.-9-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΦ. Δ.Σ.-10-ΕΠΙΣΤΡ.ΑΧΡΕΩΣΤ.ΚΑΤΑΒΛ.ΠΟΣΩΝ ΑΠΟΦ. Δ.Σ.-11-ΕΠΙΣΤΡ.ΣΥΝΔΡ.ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦ. Δ.Σ.-12-ΕΓΚΡ. ΔΙΕΞ .ΕΚΔ. KALLITHEA RUN

Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 27/01/2017

ΑΠΟΦ.-1-Δ.Σ. ΠΡΟΓΡ.ΠΡΟΣΛ.TAKT.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦ.-2-Δ.Σ.ΕΓΚΡ.ΔΙΕΝ.ΠΡΟΜΗΘ.-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-3-Δ.Σ.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ‘Η ΜΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΠΟΦ.-4-Δ.Σ.ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦ.-5-Δ.Σ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜ ΑΠΟΦ.-6-Δ.Σ. EΓΚΡ.ΔΑΠ. & ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ.1.800,00 ΑΠΟΦ.-7-Δ.Σ.ΠΑΡΑΤ.ΥΠΑΡΧ.ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ