Οι αποφάσεις της 16ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 09/10/2017

ΑΠΟΦ.-108-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-109-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-110-ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-111-ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦ.-112-ΕΓΚΡ.ΥΠΟΒ.ΜΗΝ.ΑΝΑΦ.ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ

Οι αποφάσεις της 15ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28/09/2017

ΑΠΟΦ.-103-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦ.-104-ΕΓΚΡ.ΔΙΑΘ. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-105- ΑΝΑΤΡ. ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ ΑΠΟΦ.-106-ΕΓΚΡ.ΔΙΕΞ.ΑΘΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΓΚΡ.ΔΑΠΑ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ.ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΠΟΦ.-107-ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Οι αποφάσεις της 13ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 18/09/2017

ΑΠΟΦ.-87-ΕΠΑΝΑΛ.ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓΩΝ.ΣΥΝΤ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦ.-88-ΈΓΚΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΦ.-ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟΦ.-89-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.16-2017 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦ.-90-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ.ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-91-ΑΝΑΤΡ. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-92-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ-ΠΡΑΓΜΑΤ.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΦ.-93-ΕΠΙΣΤΡ.ΑΧΡΕΩΣ ΚΑΤΑΒΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟΦ.-94-ΈΓΚΡ. ΔΑΠ.& ΚΑΤΑΒ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Ε ΑΠΟΦ.-95-ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤ.ΚΑΤΑΒΛ. ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΠΟΦ.-96-ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛ.ΑΠΟΔ.6.366,37 Μ.Β ΑΠΟΦ.-97-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.& ΚΑΤΑΒ.ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΦ.-98-Β ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟΦ.-99-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.-100-4η ΜΕΡ.ΑΝΑΜΟΡΦ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦ.-101-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ-ΕΠΑΛ

Οι αποφάσεις της 11ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 25/07/2017

ΑΠΟΦ.-75-Γ΄ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦ.-76-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠ.&ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ.1.880,81JCB ΑΠΟΦ.-77- ΕΓΚΡ.ΔΑΠ.-ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ. ΚΟΥΤΡΗ ΑΠΟΦ.-78-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΠΟΦ.-79-ΈΓΚΡ.ΠΡΑΚΤ.ΣΥΝΤ.ΠΡΑΣΙΝ.ΠΑΡΚ.ΑΝΑΨ ΑΠΟΦ.-80-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ-ΠΡΑΓΜΑΤ.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΦ.-81-ΣΥΣΤΑΣΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΑΧ ΣΤΟΝ ΟΕΥ ΑΠΟΦ.-82- ΕΓΚΡ.ΕΠΑΝΕΚ.Χ.Ε. ΠΟΕ ΑΠΟΦ.-83-ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΝ ΑΠΟΦ.-84-ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ.ΣΥΝΤ.ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞ. ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΦ.-85-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της 9ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 20/06/2017

ΑΠΟΦ.-60-ΑΠΟΔ. ΕΓΚΡ.ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦ.-61-ΣΥΜΜ. ΣΕ ΑΚΥΡ.ΑΠΟΦ.ΑΠΟΚΕΝΤΡ ΑΠΟΦ.-63-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ. ΚΑΤΑΒ. ΑΝΑΔΡ.ΙΔΑΧ-ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΦ.-64-ΕΠΙΚΑΙΡ.ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.9-2017-ΣΥΓΚΡ.ΕΠΙΤΡ.Ν.4412 ΑΠΟΦ.-65-ΕΞΩΔ.ΣΥΜΒ. ΣΟΥΡΛΗ ΑΠΟΦ.-66-ΑΝΑΤΡ. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΣΜΕΥΜ. ΠΙΣΤ ΑΠΟΦ.-67-ΈΓΚΡ. ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-68-ΈΓΚΡ.ΚΑΤAΒ. ΕΦΑΠΑΞ KΑΠΑΓΑΝ ΑΠΟΦ.-69-ΕΓΚΡ.ΠΡΑΚΤ. ΕΠΙΤΡ.ΔΙΑΓ.ΣΥΝΤ.ΠΡΑΣ. ΔΗΜ.ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΛΗΤ.&ΑΝΑΨ ΑΠΟΦ.-70-ΈΓΚΡ.ΜΕΤΑΒ.& ΣΥΜ.ΣΤΟ 29ο ΔΙΕΘΝ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦ.-71-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ. ΔΑΠ & ΔΙΑΘ. ΠΙΣΤ. ΑΘΛΗΤ.ΚΑΛΟΚ. ΑΠΑΣΧ ΑΠΟΦ.-72-ΠΑΡΑΧ.ΔΗΜΟΤ.ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΦΠ-Φ ΑΠΟΦ.-73-ΑΝΤΙΚΑΤ. ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΣΥΜΒ. ΠΕΝ

Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 30/05/2017

ΑΠΟΦ.-52-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦ.-53-ΕΓΚΡ.Ή ΜΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓ. ΔΙΑΔ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟΦ.-54-ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.72363-17.3.17 ΑΠΟΦ.-55-ΈΓΚΡ. ΔΙΑΘ. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-56-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟΦ.-57-ΈΓΚΡ.- ΑΠΕΥΘ. ΑΝΑΘ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟΦ.-58-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΑΘΛΗΤ.CAMP ΑΠΟΦ.-59-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.&ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ. ΓΙΑ ΣΥΝΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ

Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 10/05/2017

ΑΠΟΦ.-37-ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠ.ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦ.-38-ΧΟΡΗΓ.Η ΜΗ ΕΚΠΤ.ΣΚΑΦΟΣ ΝΕΦΕΛΗ ΑΠΟΦ.-39-2η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦ.-40- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝ-ΠΡΑΓΜ.ΠΡΟΜΗΘ ΑΠΟΦ.-41-ΕΓΚΡ.ΣΥΜΜΕΤ.& ΔΥΝΑΜ ΔΟΜΩΝ ΕΕΤΑΑ 2017 ΑΠΟΦ.-42-ΕΞΟΥΣΙΟΔ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΦ.-43-ΈΓΚΡ. ΔΙΕΞ. ΕΚΔΗΛ. 6ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΠΟΦ.-44-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦ.-45-ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑΔΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΦ.-46-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦ.-47-ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΧΟΡ. ΕΚΠΤ. ΟΥΖΟ ΑΠΟΦ.-48-ΕΓΚΡ.ΚΑΝΟΝ.ΛΕΙΤ.ΚΑΛΟΚ.CAMP2017 ΑΠΟΦ.-49-ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΜΑΤΩΝ 2017 ΑΠΟΦ.-50-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓ.ΑΘΛ.ΕΚΔ. ΑΠΟΦ.-51-ΈΓΚΡ. ΔΑΠ.&ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ. ΠΑΝΕΥΡ.ΠΡΩΤ.