Πρόσκληση σε ειδική & τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 ώρα 19:00 & 20:00

Την ώρα των Συνεδριάσεων μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Webex στο παρακάτω link:

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Και σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  • Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, παρακαλούμε όπως στείλει αίτημα (αναγράφοντας το email με το οποίο θα συμμετέχει) στο dhm.sym@kallithea.gr