Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

→ Την ώρα της Συνεδρίασης μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Webex στο link:

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης, (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  • Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, παρακαλούμε όπως στείλει αίτημα (αναγράφοντας το email με το οποίο θα συμμετέχει) στο dhm.sym@kallithea.gr